Ga naar de inhoud

Thema Beleid en bomen

Download Beleid en bomen
Beleid en bomen

In het bos bedruipen bomen zichzelf; ze hebben geen mensen nodig. In de buurt van woningen of andere bouwwerken is dat anders. Daar wordt vooraf nagedacht waar welke boom het beste kan staan. En als de bomen eenmaal zijn geplant, hebben ze onderhoud nodig.

In onze informatiebladen leggen we uit hoe we met bomen omgaan in onze steden en dorpen: hoe wordt bepaald waar welke bomen kunnen groeien? Hoe en waarom worden bomen gesnoeid of gekapt? Voor de duidelijkheid: we hebben het niet over die ene boom bij jou in de achtertuin, maar over de bomen in de straat en op andere plekken in het openbaar gebied: de bomen waarvoor de gemeente in de regel verantwoordelijk is.

Onze kinderen hebben de schaduw van oude bomen straks hard nodig nu het klimaat verandert. De meeste gemeenten maken daarom samen met inwoners bomenbeleid. Zo kun je als inwoner dus invloed uitoefenen op het beleid en de regels rondom bomen. Hoe je dat doet lees je in dit informatieblad. Wil je meer weten? Raadpleeg dan onze Kennisbank.

Met haar boombeleid maakt de gemeente duidelijk welke doelen ze wil bereiken, zowel met de bomen die er al zijn als de bomen die er nog komen. De doelen hebben te maken met veiligheid, gezondheid, biodiversiteit, leefbaar­heid en klimaatadaptatie. Behalve de doelen, vermeldt het boombeleid natuurlijk ook de inzet van de middelen (zoals menskracht en geld) die nodig zijn om deze te bereiken. De uitgangspunten van het beleid vertaalt de gemeente in regels, zodat handhaving mogelijk is en de bomen goed beschermd worden.

Het beschermen van bomen en de regels rond­ om kappen vallen vanaf januari 2023 onder de Omgevingswet. Dat is een nieuwe wet die heel veel regels bundelt, onder meer op het gebied van natuur, bodembescherming, milieu en waterkwaliteit. Trek je je het lot van de bomen in de gemeente aan en wil je weten wat de regels in jouw gemeente zijn? Dan krijg je met deze wet te maken.

20220927 Poster BzB Digitaal1024 1

De meeste overheden betrekken hun inwoners al jaren bij het maken van het beleid en de regels. Met de Omgevingswet zijn ze dit nu zelfs verplicht. Dankzij die motivatieplicht kun je je inzetten voor de bomen in je gemeente. Zo kun je de gemeente vragen een lijst op te stellen van waardevolle (beschermwaardige) bomen of boomstructuren: de groene ‘linten’ van bomen in bijvoorbeeld lanen of straten, die heerlijke schaduwrijke ommetjes op warme zomer­avonden mogelijk maken. Ook kun je je bijvoor­beeld hard maken voor het principe dat iedere wijk of dorpskern een boom krijgt die minstens honderd jaar kan worden.

In de omgevingsvisie legt een gemeente vast hoe de gemeente er over pakweg dertig jaar uitziet. Dat klinkt misschien ver weg, maar bedenk je wel dat een boom gemiddeld zo’n twintig jaar nodig heeft om volwassen te wor­den. Het duurt dus even voordat je echt iets aan een boom hebt. Als inwoner mag je meepraten over de omgevingsvisie van je gemeente. Maak daar gebruik van!

In het omgevingsplan kun je alle regels vinden die in een bepaald gebied van toepassing zijn. Dit plan vloeit voort uit de omgevings­visie. Daarmee is er dus één ‘loket’ voor al je omgevingsvragen en vergunningen. Elke ge­meente mag zijn eigen regels maken. En jij kunt je als inwoner dus – samen met de gemeente – inspannen voor een groenere, gezonde leef­omgeving.

Terug naar overzicht