Ga naar de inhoud

Thema Veiligheid en bomen

Download Veiligheid en bomen
Veiligheid en bomen

In het bos bedruipen bomen zichzelf; ze hebben geen mensen nodig. In de buurt van woningen of andere bouwwerken is dat anders. Daar wordt vooraf nagedacht waar welke boom het beste kan staan. En als de bomen eenmaal zijn geplant, hebben ze onderhoud nodig.

In onze informatiebladen leggen we uit hoe we met bomen omgaan in onze steden en dorpen: hoe wordt bepaald waar welke bomen kunnen groeien? Hoe en waarom worden bomen gesnoeid of gekapt? Voor de duidelijkheid: we hebben het niet over die ene boom bij jou in de achtertuin, maar over de bomen in de straat en op andere plekken in het openbaar gebied: de bomen waarvoor de gemeente in de regel verantwoordelijk is.

In dit informatieblad lees je wat er bij komt kijken om de openbare ruimte met bomen veilig te houden. Ook de meest voorkomende vragen over veiligheid en bomen beantwoorden we. Wil je meer weten? Raadpleeg dan onze Kennisbank.

Bomen in het beheer van gemeenten worden regelmatig, minimaal eens in de 3 jaar grondig bekeken. We noemen dit de boomveiligheidscontrole. Een inspecteur bekijkt de boom rondom en van onder tot boven. De stam, de kroon met zijn de dikke maar ook de dunne takken worden onderzocht.

De inspecteur kijkt naar het onderhoud en de veiligheid. Het kan zijn dat de inspecteur dingen ziet die niet in orde lijken. Hij kan dan een hamer gebruiken om tegen de bast te tikken om aan de klank te horen of er mogelijk iets mis is met de stam. Ook kan hij als hij een gat ziet met een prikstok bepalen hoe diep het gat is. Een serieuze rotting is dan snel opgespoord.

Als er direct gevaar is geeft de inspecteur aan dat er meteen actie moet worden ondernomen. Dit is bijvoorbeeld het geval als er een dikke, dode tak boven een voetpad hangt. Of als er een tak boven de weg hangt.

DIB Inspectie HB En Tablet

Alle afwijkingen worden in een tablet geregistreerd. Iedere boom heeft een eigen paspoort. In dat paspoort staan onder andere de naam van de boom en het formaat. Ook de afwijkingen worden in het paspoort geregistreerd. Zo kan gedurende het hele leven van de boom goed bekeken worden hoe het met de boom gaat. De boom heeft dus een eigen patiëntendossier. Als de inspecteur niet zeker weet of er gevaar dreigt, kan hij adviseren om nader onderzoek te laten doen.

Want zomaar een gezonde boom kappen is natuurlijk niet de bedoeling. Tijdens een nader onderzoek kan met speciale apparatuur en soms op hoogte in de boom het onderzoek worden voortgezet. Na dat onderzoek kan blijken dat er bijvoorbeeld speciale snoei nodig is, of dat de boom echt gevaarlijk is en er geen redding meer mogelijk is. Dan volgt kap.

Om bomen te inspecteren heb je een opleiding nodig. Je moet goed bekend zijn met de soorten bomen die in Nederland voorkomen. En je moet weten welke ziektes en andere gebreken er kunnen optreden. Daarnaast is het zaak dat je begrijpt hoe een boom groeit en ziet wanneer er iets aan de hand is.

De inspecteurs die dit werk doen, hebben meestal een persoonlijk certificaat. Dit hebben ze verkregen door een opleiding te volgen en met succes een examen af te leggen. Het Handboek Bomen vormt de basis van deze opleiding. Je kunt het Handboek Bomen ook zelf via onze Kennisbank raadplegen. Bij de gemeente kun je nagaan of er met dit Handboek wordt gewerkt.

Terug naar overzicht