Ga naar de inhoud

Thema Storm en bomen

Download Storm en bomen
Storm en bomen

In het bos bedruipen bomen zichzelf; ze hebben geen mensen nodig. In de buurt van woningen of andere bouwwerken is dat anders. Daar wordt vooraf nagedacht waar welke boom het beste kan staan. En als de bomen eenmaal zijn geplant, hebben ze onderhoud nodig.

In onze informatiebladen leggen we uit hoe we met bomen omgaan in onze steden en dorpen: hoe wordt bepaald waar welke bomen kunnen groeien? Hoe en waarom worden bomen gesnoeid of gekapt? Voor de duidelijkheid: we hebben het niet over die ene boom bij jou in de achtertuin, maar over de bomen in de straat en op andere plekken in het openbaar gebied: de bomen waarvoor de gemeente in de regel verantwoordelijk is.

In dit informatieblad lees je hoe bomen zich gedragen tijdens storm. Ook de meeste redenen van het omwaaien en afbreken van takken lichten we toe. Wil je meer weten? Raadpleeg dan onze Kennisbank.

Bij een storm kunnen er takken van bomen afwaaien. Ook kan een boom dan in zijn geheel omvallen. De wortels liggen dan zelfs boven de grond. Tijdens een storm worden bomen flink op de proef gesteld, door wind en soms ook door regen. Gelukkig zijn ze wel wat gewend, het blijft meestal bij incidenten. Maar ieder ongeluk door een boom is er natuurlijk een te veel.

Door regelmatige inspectie en snoei worden veel problemen voorkomen. In het informatieblad Bomen en veiligheid lees je daar meer over.

Meestal zie je alleen dat deel van de boom dat zichtbaar is boven de grond: de stam, de takken en de bladeren die vaak een mooie, groene kroon vormen. Om ervoor te zorgen dat die groene kroon kan groeien, heeft, de boom wortels nodig. Deze wortels nemen voedingsstoffen en water op uit de grond. En net zo belangrijk: ze zorgen ervoor dat de boom stevig blijft staan, in weer en wind. Op de afbeelding hieronder zie je dat de dikke wortels in de buurt van de stam zitten en de dunne wortels vaak zelfs groeien tot buiten de uiterste takken van de kroon.

Bij de meeste bomen bevinden de wortels zich tot ongeveer een meter onder de grond. In de breedte kunnen bij heel grote bomen de wortels wel groeien tot 20 meter van de stam. Al met al is er onder de grond dus een enorme hoeveelheid wortels aanwezig die ervoor zorgen dat de boom voeding en water tot zich kan nemen, en bij wind overeind blijft staan.

Boomwortels HB En Tablet

Als een boom bij zijn aanplant niet voldoende ruimte krijgt om te wortelen, dan kan hij zich dus niet goed verankeren in de grond. Bomen langs of tussen verschillende wegen hebben vaak maar een smal groenstrookje om in te wortelen. Deze bomen worden daarom extra kwetsbaar bij wortelschade.

Helaas worden er regelmatig wortels van bomen beschadigd. Dat gebeurt vooral tijdens wegwerkzaamheden of door het aanleggen van kabels en leidingen. Wortels worden regelmatig met graafmachines kapotgetrokken. De grond wordt daarna vaak weer toegedekt, zo is de schade niet te zien. Een boom kan hiervan deels herstellen. Oude bomen hebben vaak meer moeite met dat herstel. Beschadigde wortels kunnen afsterven. Ziekten en houtrotschimmels kunnen via de beschadigingen de boom binnendringen. De boom wordt hierdoor verzwakt en kan zich hierdoor minder goed vasthouden. Bij storm zal de boom eerder omwaaien. Gelukkig gebeurt dit maar heel af en toe. Dat neemt niet weg dat het heel belangrijk is om dit soort incidenten te voorkomen. Dat kan door alert te zijn op wortelschade en door bomen voldoende onder- en bovengrondse ruimte te geven.

Een werkplan, opgesteld volgens het Handboek Bomen, kan bij ruimtelijke ingrepen veel schade voorkomen. Vaak is het zaak om vooraf een Bomen Effect Analyse (BEA) op te stellen. Hierin staat onder meer wat er nodig is om graafwerk goed te laten verlopen. Gemeenten voeren deze analyse steeds vaker uit. Je kunt het Handboek Bomen via onze Kennisbank ook zelf raadplegen. Bij de gemeente kun je nagaan of er met dit handboek wordt gewerkt.

Terug naar overzicht