Ga naar de inhoud

Thema Snoeien en kappen van bomen

Download Snoeien en kappen van bomen
Snoeien en kappen van bomen

In het bos bedruipen bomen zichzelf; ze hebben geen mensen nodig. In de buurt van woningen of andere bouwwerken is dat anders. Daar wordt vooraf nagedacht waar welke boom het beste kan staan. En als de bomen eenmaal zijn geplant, hebben ze onderhoud nodig.

In onze informatiebladen leggen we uit hoe we met bomen omgaan in onze steden en dorpen: hoe wordt bepaald waar welke bomen kunnen groeien? Hoe en waarom worden bomen gesnoeid of gekapt? Voor de duidelijkheid: we hebben het niet over die ene boom bij jou in de achtertuin, maar over de bomen in de straat en op andere plekken in het openbaar gebied: de bomen waarvoor de gemeente in de regel verantwoordelijk is.

In dit informatieblad lees je waarom bomen worden gesnoeid. Ook de meeste redenen voor het kappen van bomen lichten we toe. Wil je meer weten? Raadpleeg dan onze Kennisbank.

Bomen worden meestal 1 keer per 3 jaar geïnspecteerd. Er wordt dan gekeken of de boom gevaar oplevert voor de veiligheid van mensen of (overmatige) overlast veroorzaakt. De bomeninspecteur bepaalt welk onderhoud nodig is. Vaak gaat het om regulier onderhoud (begeleidings- of onderhoudsnoei). Soms is een gerichte veiligheidsmaatregel nodig, zoals het wegzagen van een tak die bijna afbreekt.

DIB Inspectie Snoeien HB En Tablet

Bomen worden vooral gesnoeid om te voorkomen dat ze overlast geven, bijvoorbeeld door te laag hangende takken. We noemen dat opkronen. De boom wordt zo gesnoeid, dat hij goed kan uitgroeien en een volwaardige kroon vormt. Doorgaans wordt een boom eens in de 3 tot 5 jaar gesnoeid.

Er kan maximaal tot een kwart van alle takken worden gesnoeid. Als er te veel takken worden weggezaagd, kan de boom afsterven.

Bomen worden bijvoorbeeld gekapt als ze ernstig beschadigd zijn, ziek zijn of dood. Bomen worden soms ook gekapt als de straat wordt opgehoogd, de riolering wordt vervangen of er nieuwe kabels of leidingen in de grond komen. Er vindt dan eerst een zogenaamde Bomen Effect Analyse plaats. Daarin wordt gekeken of de boom behouden kan worden, ondanks al het gewroet in de grond. Het rapport van een Bomen Effect Analyse kun je meestal op verzoek bij de gemeente inzien. Gezonde bomen worden nooit zomaar gekapt.

Kappen wordt ook wel rooien of vellen genoemd. Als je een boom in je eigen tuin wilt kappen, heb je in sommige gemeenten een vergunning nodig. Als dat zo is, geldt dit doorgaans ook voor de gemeente zelf, wanneer de gemeente bomen in het openbaar gebied wil kappen.

Om bomen te snoeien of te kappen heb je een opleiding nodig. Het is immers gevaarlijk werk dat met speciale machines gebeurt. Denk aan een hoogwerker, takkenversnipperaar en kettingzaag. Daarnaast is het belangrijk dat degene die het werk uitvoert begrijpt hoe een boom groeit en moet worden onderhouden.

Het snoeien en kappen van bomen gebeurt meestal door European Tree Workers: boomverzorgers die beschikken over een persoonlijk certificaat. Dit hebben ze verkregen door een opleiding te volgen en met succes een examen af te leggen. Het Handboek Bomen vormt de basis voor dit werk en deze opleiding.

Veel gemeenten hanteren het Handboek Bomen bij het (laten) uitvoeren van werkzaamheden aan en rond bomen. Hierin staat ook hoe bomen op de juiste manier gesnoeid en gekapt worden. Je kunt het Handboek Bomen ook zelf via onze Kennisbank raadplegen. Maar houd er wel rekening mee dat de inhoud vrij technisch is: het boek is gemaakt voor vakmensen die met bomen werken. Je kunt bij de gemeente nagaan of er met dit handboek wordt gewerkt.

Terug naar overzicht