Ga naar de inhoud

Thema Boombescherming

Download Boombescherming
Boombescherming

In het bos bedruipen bomen zichzelf; ze hebben geen mensen nodig. In de buurt van woningen of andere bouwwerken is dat anders. Daar wordt vooraf nagedacht waar welke boom het beste kan staan. En als de bomen eenmaal zijn geplant, hebben ze onderhoud nodig.

In onze informatiebladen leggen we uit hoe we met bomen omgaan in onze steden en dorpen: hoe wordt bepaald waar welke bomen kunnen groeien? Hoe en waarom worden bomen gesnoeid of gekapt? Voor de duidelijkheid: we hebben het niet over die ene boom bij jou in de achtertuin, maar over de bomen in de straat en op andere plekken in het openbaar gebied: de bomen waarvoor de gemeente in de regel verantwoordelijk is.

Wat is er nodig om bomen écht te beschermen als er bij bomen wordt gegraven of als er evenementen zijn rondom de boom? Je leest het in dit informatieblad. Wil je meer weten? Raadpleeg dan onze Kennisbank.

Het is belangrijk om bomen en hun wortels bij (graaf)werkzaamheden goed te beschermen. Bomen hebben zowel boven als onder de grond een ‘kwetsbare boomzone’. Boven de grond zijn het vooral de stam en de takken die ruimte vragen, onder de grond zijn het de wortels. Die kunnen gemakkelijk beschadigd raken wanneer er onder of in de grond rondom de boom wordt gewerkt. Wanneer voertuigen of zware materialen zich boven de boomwortels begeven, wordt de grond zo ver samengedrukt dat wortels stikken. Wortels beschadigen dan ook vaak bij graafwerkzaamheden. Meestal vallen bomen daarna niet direct om, bomen zijn taai. Maar juist het feit dat je de schade aan de wortels niet kunt zien, maakt de situatie verradelijk. Soms duurt het jaren voordat je aan de boom merkt dat er onherstelbare schade is toegebracht. En valt hij ‘zomaar’ om.

Veel werkzaamheden mogen niet bij de boom plaatsvinden, omdat ze bedreigend zijn voor de gezondheid van de boom. Het is belangrijk om vooraf te weten wat de effecten zijn van werkzaamheden rondom bomen. Dat gebeurt door een Bomen Effect Analyse (BEA) uit te voeren. Een BEA brengt in kaart waar de bomen staan, waar de wortels zitten en wat de gevolgen van werkzaamheden zijn. Ook worden randvoorwaarden en beschermingsmaatregelen voorgeschreven die nodig zijn. De resultaten van een BEA worden uitgewerkt in een Werkplan Bomen (WPB), dat moet worden toegepast tijdens de uitvoering van het werk.

Niet alleen graven vormt een gevaar, ook evenementen kunnen nadelig zijn voor bomen. Wanneer in een park bijvoorbeeld (vracht)auto’s rijden of heel veel mensen lopen, dan wordt de grond in elkaar gedrukt en verdicht. Wortels van bomen kunnen dan gemakkelijk afsterven. Zo kunnen een popconcert, braderie, weekmarkt of kermis een gezonde toekomst van bomen ernstig bedreigen. Wordt er in de buurt van bomen gebouwd of zijn er evenementen in de directe omgeving van bomen? Dan kun je bij de gemeente navragen hoe de bomen worden beschermd.

In het Handboek Bomen staat waaraan een Bomen Effect Analyse (BEA) of een Werkplan Bomen (WPB) moet voldoen en welke randvoorwaarden er gelden voor het werken rond bomen. Je kunt dit Handboek Bomen inzien in de Kennisbank en bij de gemeente nagaan of er met dit handboek wordt gewerkt.

Terug naar overzicht