Ga naar de inhoud

Thema Landelijke Bomennorm

Download Landelijke Bomennorm
Landelijke Bomennorm

In het bos bedruipen bomen zichzelf; ze hebben geen mensen nodig. In de buurt van woningen of andere bouwwerken is dat anders. Daar wordt vooraf nagedacht waar welke boom het beste kan staan. En als de bomen eenmaal zijn geplant, hebben ze onderhoud nodig.

In onze informatiebladen leggen we uit hoe we met bomen omgaan in onze steden en dorpen: hoe wordt bepaald waar welke bomen kunnen groeien? Hoe en waarom worden bomen gesnoeid of gekapt? Voor de duidelijkheid: we hebben het niet over die ene boom bij jou in de achtertuin, maar over de bomen in de straat en op andere plekken in het openbaar gebied: de bomen waarvoor de gemeente in de regel verantwoordelijk is.

Wat is er nodig om bomen écht te beschermen als er bij bomen wordt gegraven of als er evenementen zijn rondom de boom? Je leest het in dit informatieblad. Wil je meer weten? Raadpleeg dan onze Kennisbank.

De leefbaarheid van onze steden staat onder druk. We willen meer woningen bouwen en meer groen in de stad. Dat zijn grote en belangrijke uitdagingen. Bij het maken van keuzes valt het aanleggen van meer groen vaak als eerste af, omdat gedacht wordt dat het minder belangrijk is. Maar zonder een gezonde groene omgeving hebben we weinig aan meer woningen. Een levende, gezonde omgeving vormt de basis voor iedere ontwikkeling. Groen maakt ons letterlijk gezond en grote bomen spelen daarin een extra belangrijke rol.

Er wordt veel onderzoek gedaan naar een gezonde leefomgeving. Een van de belangrijkste inzichten is dat een gezonde leefomgeving minimaal 30% boomkroonbedekking moet hebben. Dat wil zeggen dat 30% van het landoppervlak bedekt is met boomkronen als je een gebied van bovenaf bekijkt. In dat geval is er genoeg schaduw, kunnen mensen fijn bewegen en recreëren en is er genoeg ruimte voor dieren en planten. De omvang van de boomkroon bepaalt voornamelijk hoeveel een boom bijdraagt aan zijn omgeving. Daarom moeten we niet alleen weten hoe groen het eruitziet vanuit de lucht, maar is het zaak dat we de boomkroonomvang meten: het boomkroonvolume.

Als je de leefomgeving gezond wilt maken, moet je eerst meten hoeveel boomkroonvolume er nu al in de wijk of stad is. We spreken dan over een nulmeting. Soms is er weinig boomkroonvolume en moet er dus veel gebeuren, maar in andere gevallen is het volume al zeer sterk en dus al goed. Na de nulmeting kun je uitrekenen wat er nodig is om de norm te behalen voor een gezonde leefomgeving. Hoeveel bomen van welk formaat (de uiteindelijke grootte van een boom) moeten er geplant worden om aan de norm te voldoen? Met de Landelijke Bomennorm hebben we dus de route naar een gezonde leefomgeving in handen. De Landelijke Bomennorm wordt in een speciale brochure uitgelegd. De Landelijke Bomennorm is bedoeld voor mensen die vanuit hun vak bezig zijn met de vergroening van hun gemeente (denk aan beleidsambtenaren en stedelijke ontwerpers bij adviesbureaus). Voel je je als inwoner betrokken bij bomen en het groenbeleid, dan is het goed dat je weet dat deze norm er is

Om boven de grond gezonde boomkronen te laten groeien, heb je ondergronds groeiruimte nodig voor de boomwortels. Maar onder de grond ligt het vol met kabels, leidingen, wegfundering, riolering en containers. Met de Landelijke Bomennorm kun je duidelijk maken hoeveel ondergrondse ruimte nodig is voor een gezonde groene omgeving. Zodat voorzieningen en gezondheid in balans zijn.

Iedere gemeente maakt plannen om de leefomgeving van haar inwoners op de lange termijn te verbeteren. In het groen- of bomenbeleid kun je lezen wat de plannen zijn in jouw gemeente. De Landelijke Bomennorm kan de gemeente en haar inwoners helpen met de vergroeningsopgave, zodat een gezonde leefomgeving ontstaat. 

Je kunt als inwoner ideeën aandragen en (kritische) vragen stellen. Werkt mijn gemeente met de Landelijke Bomennorm?  Voldoet jouw wijk aan de Landelijke Bomennorm? Zijn er plekken in je wijk waar prima een boom kan staan of waar onnodige bestrating ligt? Hoe werkt jouw gemeente aan een gezonde en groene leefomgeving? Vragen die je als betrokken bewoner prima kunt stellen aan je gemeente. En misschien kun je in je eigen tuin meer groen aanbrengen? Zo maken we samen de leefomgeving gezond. 

Terug naar overzicht