Ga naar de inhoud

Thema Werken rond bomen

Download Werken rond bomen
Werken rond bomen

In het bos bedruipen bomen zichzelf; ze hebben geen mensen nodig. In de buurt van woningen of andere bouwwerken is dat anders. Daar wordt vooraf nagedacht waar welke boom het beste kan staan. En als de bomen eenmaal zijn geplant, hebben ze onderhoud nodig.

In onze informatiebladen leggen we uit hoe we met bomen omgaan in onze steden en dorpen: hoe wordt bepaald waar welke bomen kunnen groeien? Hoe en waarom worden bomen gesnoeid of gekapt? Voor de duidelijkheid: we hebben het niet over die ene boom bij jou in de achtertuin, maar over de bomen in de straat en op andere plekken in het openbaar gebied: de bomen waarvoor de gemeente in de regel verantwoordelijk is.

Wat is er nodig om op een verantwoorde manier te werken rondom bomen? Je leest het in dit informatieblad. Wil je meer weten? Raadpleeg dan onze Kennisbank.

Bomen hebben veel ruimte nodig, zowel boven als onder de grond is sprake van een ‘kwetsbare boomzone’. Boven de grond zijn het vooral de stam en de kroon die ruimte vragen, onder de grond zijn het de wortels. Soms zijn de wortels zelfs breder dan de kroon. De bodem en wortels kunnen dan ook gemakkelijk bescha­digd raken wanneer er onder of rond de boom wordt gewerkt of gegraven. Dat kan gevaarlijk zijn, omdat de boom kan omvallen als er grote wortels worden doorgehakt. Ook kunnen door wortelverlies en wortelschade stress en ziekten ontstaan bij de boom, die ervoor zorgen dat hij afsterft of veel blad verliest. Je ziet dat vaak pas vele jaren later en dan is het al te laat. Het is dus belangrijk de boom vooraf goed te beschermen.

Veel werkzaamheden mogen dus niet of niet te dicht bij de boom plaatsvinden, omdat ze bedreigend zijn voor de gezondheid van de boom. Het is belangrijk om vooraf te weten wat de effecten zijn van het werken rondom bomen. Dat gebeurt door een zogeheten Bomen Effect Analyse (BEA) uit te voeren. Een BEA brengt in kaart waar de bomen staan, wat de gevolgen van werkzaamheden zijn en welke randvoorwaarden en beschermingsmaatregelen nodig zijn. De resultaten van een BEA worden uitgewerkt in een zogeheten Werkplan Bomen (WPB).

Niet alleen bouwen of graven vormen een gevaar, ook evenementen kunnen nadelig zijn voor bomen. Wanneer in een park bijvoor­ beeld (vracht)auto’s rijden of heel veel mensen lopen, dan wordt de grond in elkaar gedrukt en verdicht. Wortels van bomen kunnen dan gemakkelijk afsterven. Zo kan een popconcert, braderie, weekmarkt of kermis een gezonde toekomst van bomen ernstig bedreigen. Wordt er in de buurt van bomen gebouwd of zijn er evenementen in de directe omgeving van bomen? Dan kun je bij de gemeente navragen hoe de bomen worden beschermd.

In het Handboek Bomen staat waaraan een BEA of een Werkplan Bomen moet voldoen en welke randvoorwaarden er gelden voor het werken rond bomen. Je kunt dit Handboek Bomen inzien in de Kennisbank en bij de ge­meente nagaan of er met dit handboek wordt gewerkt.

Terug naar overzicht